05.02.2019 | Komunikat Zarządu Oddziału...

Aktualności » 05.02.2019 | Komunikat Zarządu Oddziału...

Zarząd Oddziału w Zielonej Górze informuje, że dnia 2 lutego 2019 roku na Walnym Zgromadzeniu członków oddziału zostali wybrani delegaci na Zjazd Delegatów w osobach kol. Iwona Piątkowiak oraz kol. Małgorzata Peron.

 

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie, dyskusje nad sprawozdaniami i wybór delegatów oraz zachęcamy naszych członków do aktywnego uczestnictwa w codziennym życiu oddziału.