VI KWPR Ceskoslovenský Vlciak - GUBIN 09.09.2023

NASZE WYSTAWY W 2023 ROKU » VI KWPR Ceskoslovenský Vlciak - GUBIN 09.09.2023


INFORMACJE | SĘDZIOWIE | OPŁATY | ZGŁOSZENIA

 I N F O R M A C J E


Miejscowość, data


Gubin, 09-09-2023Miejsce


Boisko Żenichów w Gubinie
Termin przyjmowania zgłoszeń


25-08-2023Klasy wystawowe


 • Młodszych Szczeniąt → od 4 do 6 miesięcy
 • Szczeniąt → od 6 do 9 miesięcy
 • Młodzieży → od 9 do 18 miesięcy
 • Pośrednia → od 15 do 24 miesięcy
 • Otwarta → powyżej 15 miesięcy
 • Użytkowa → powyżej 15 miesięcy - dla psów z certyfikatem użytkowości
 • Championów → powyżej 15 miesięcy - dla psów posiadających tytuł championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI - nie dotyczy championatów młodzieżowych
 • Weteranów → powyżej 8 latProgram wystawy


12:00 → Otwarcie wystawy

12:05 → Konkurencje Hodowlane:
             Najlepsza ParaOcena psów na ringach

12:15 → Ocena psów w ringu

13:15 → Konkurs "Młody Prezenter"

              Najpiękniejsze Młodsze Szczenię

Najpiękniejsze Szczenię

Najpiękniejszy Junior

Najpiękniejszy Weteran

 

Wybór Najpiękniejszego Psa WystawyRegulaminy


Regulamin Wystaw Psów Rasowych ZKwP

 

↑ do góry ↑S Ę D Z I O W I E

 

* Khalil el Mohtar (PL): 

 • Ceskoslovenský Vlciak


Daiva Rimaityte (LT):
 • Konkurs "Młody Prezenter"

 

↑ do góry ↑O P Ł A T Y

 

 • za pierwszego psa » 130 PLN, za każdego następnego psa tego samego właściciela » 120 PLN
 • za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów oraz Interchampiona » 65 PLN
 • za parę hodowlaną » 65 PLN
 • za grupę hodowlaną » 65 PLN
 • za konkurs "Młody Prezenter" » 50 PLN
 UwagiOpłaty przyjmujemy do dnia 25-08-2023 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy organizatora).


UWAGA! NIE PRZYJMUJEMY OPŁAT NA WYSTAWIE.


 

Konto bankowe


Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Zielonej Górze

BGŻ BNP Paribas S.A.

07 1750 0012 0000 0000 3994 1667

(W tytule wpłaty prosimy wpisać: rasę i nazwę zgłoszonego psa/zgłoszonych psów)


↑ do góry ↑Z G Ł O S Z E N I A

 

 

↑ do góry ↑