TESTY PSYCHICZNE, EGZAMINY BH, IGP 1-2, FPr 1-3

TERMIN I MIEJSCE:

19 listopada 2022 r. (sobota) – Zielona Góra (Stożne 3A) - nr tel. do kontaktu 510 878 534.

Miejsce w mapach Google => https://goo.gl/maps/Gis6D7SJjMNWM9cS8


Do wejścia na teren egzaminów, wymagana będzie następująca dokumentacja: 

  • Książeczka zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie
  • Oryginał rodowodu – dla psów zgłoszonych do testów psychicznych
  • Książeczka startowa oraz kopia rodowodu – dla psów zgłoszonych do egzaminów
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie przed rozpoczęciem testów/egzaminów.

 

SĘDZIA:

Dariusz Kmiecik

 

POZORANCI:

Piotr Mazankiewicz

Marek Woźnicki

 

OPŁATY:

- testy psychiczne – 100 zł

- egzamin BH – 120 zł

- egzamin IGP 1 – 150 zł

- egzamin IGP 2 – 150 zł

- egzamin FPr 1 – 120 zł

- egzamin FPr 2 – 150 zł

- egzamin FPr 3 – 150 zł

 

ZGŁOSZENIA:

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 11 listopada (włącznie).

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie - tel. 510 878 534.

 

Na testy należy doprowadzić psy/suki, które ukończyły 12 miesięcy.

 

Właściciel psa musi mieć opłaconą składkę członkowską za rok bieżący.

 

UWAGA! Członkowie innych oddziałów, aby przystąpić do testów psychicznych ze swoimi psami muszą dostarczyć skierowanie na testy z oddziału macierzystego.