PRZEGLĄD KWALIFIKACYJNY DO HODOWLI - 30.07.2024

 

Zarząd Oddziału w Zielonej Górze Związku Kynologicznego w Polsce informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na przegląd hodowlany, który odbędzie się dnia 30 lipca (we wtorek) od godziny 17:00.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie do 23-07-2024 r.


Zgłoszenia można dokonać, wysyłając e-mail z dołączoną kopią rodowodu i dowodem wpłaty na adres [email protected] lub osobiście w biurze oddziału z kompletem w/w dokumentów (opłatę można również uiścić bezpośrednio w kasie oddziału).


Do zgłoszenia psów/suk niezarejestrowanych w naszym oddziale należy dołączyć skan rodowodu oraz zgodę OKH macierzystego oddziału właściciela.

 

Przeglądu hodowlanego dokona międzynarodowy sędzia kynologiczny Piotr Król.


Warunkiem przystąpienia do przeglądu jest opłacona bieżąca składka członkowska oraz spełnienie przez psa/sukę wymogów zawartych w zasadach* ustalonych przez Zarząd Główny ZKwP.

 

Opłata za przegląd hodowlany wynosi 900 zł, dla psów ras polskich 450 zł.

  

*Bardzo prosimy zapoznać się z aktualnymi zasadami organizacji przeglądu hodowlanego => LINK