Władze Oddziału


ZARZĄD ODDZIAŁU wybrany w dniu 15.03.2024 roku ukonstytuował się w składzie:

 • Przewodnicząca:

Emilia Sobieszek

 

 • Wiceprzewodnicząca ds. Hodowlanych:

 Anna Krutelewicz

 

 • Wiceprzewodnicząca ds. Organizacyjnych:

Katarzyna Hoffmann

 

 • Skarbnik:

Mirosław Sobolewski


 • Sekretarz:

Robert Brusiło


 • Członkowie:

Małgorzata Peron

Magdalena Szulczyńska


>> PLANOWANE TERMINY POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU W 2024 ROKU <<

 


 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA


 • Przewodniczący:

Ryszard Kurkiewicz

 

 • Wiceprzewodniczący:

Cezary Żmijewski

 

 • Sekretarz:

Barbara Bielak


 • Członek:

Mirosław Łukasik
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI


 • Przewodnicząca:

Angelina Weimann

 

 • Wiceprzewodniczący:

Agnieszka Korczyńska

Dariusz Kostanowicz

 

 • Członkowie:

Mariola Czapla

Mirosława Mulawa

Piotr Suchodolski

Marek Wasylewicz
RZECZNIK DYSCYPLINARNY

 

 • Ewa Kostanowicz