02.09.2012 | Przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń na XXXII ZWPR...

Aktualności » ARCHIWUM 2012 » 02.09.2012 | Przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń na XXXII ZWPR...

Termin przyjmowania zgłoszeń na naszą wystawę ostatecznie został przedłużony do dnia 07.09.2012 (piątek) do godziny 20:00 wyłącznie poprzez  FORMULARZ INTERNETOWY - zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

Opłaty obowiązują jak za zgłoszenia w pierwszym terminie.


UWAGA!

Potwierdzenia wpłat dokonanych 6/7 września należy przesłać mailem na adres info@zkwp.zgora.pl


Przypominamy, że zgłoszenia nieopłacone do dnia 10.09.2012 (decyduje data wpływu środków na konto bankowe organizatora) będą automatycznie wycofane.


 


 

Deadline for sending the entry forms for our dog show has been extended until 07.09.2012 (Friday) 20:00. It apply only for the entry forms which will be sent via ONLINE FORM. Entry forms sent in another form will not be accepted.

Fees are the same as for the first deadline.


IMPORTANT!
Confirmation of payments made on 6/7 september should be sent by email to info@zkwp.zgora.pl


We remind you that the entry forms which will be unpaid until 10.09.2012 (decisive is the date when the money will appear in the organizer's bank account) will be automatically withdrawn.