Władze Oddziału


ZARZĄD ODDZIAŁU wybrany w dniu 14.03.2018 roku ukonstytuował się w składzie:

 • Przewodnicząca:

Iwona Piątkowiak

 

 • Wiceprzewodnicząca ds. Hodowlanych:

 Katarzyna Żurek

 

 • Wiceprzewodnicząca ds. Organizacyjnych:

Emilia Sobieszek

 

 • Sekretarz:

Robert Brusiło

 

 • Skarbnik:

Małgorzata Peron

 


 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA


 • Przewodniczący:

Ryszard Kurkiewicz

 

 • Wiceprzewodniczący:

Mirosław Łukasik

 

 • Sekretarz:

Karolina Makowska
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI


 • Przewodnicząca:

Anna Krutelewicz

 

 • Wiceprzewodniczący:

Tomasz Apanasowicz

Angelina Weimann

 

 • Członkowie:

Aleksandra Adamska

Danuta Utrata
RZECZNIK DYSCYPLINARNY

 

 • Małgorzata Danielak-Zysek