Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału wybrany w dniu 14.03.2018 roku ukonstytuował się w składzie:

  • Przewodnicząca:

Iwona Piątkowiak

 

  • Wiceprzewodnicząca ds. Hodowlanych:

 Katarzyna Żurek

 

  • Wiceprzewodnicząca ds. Organizacyjnych:

Emilia Sobieszek

 

  • Sekretarz:

Robert Brusiło

 

  • Skarbnik:

Małgorzata Peron