Zarząd Oddziału

Zarząd Tymczasowy powołany przez Plenum Zarządu Głównego w dniu 09.06.2017 r. ukonstytuował się w składzie:

  • Przewodnicząca:

Beata Kujawska

 

  • Wiceprzewodnicząca ds. Organizacyjnych:

Monika Janecka

 

  • Wiceprzewodnicząca ds. Hodowlanych:

 Monika Nowak

 

  • Sekretarz:

Małgorzata Buchla

 

  • Skarbnik:

Łukasz Płaczkowski