10.02.2016 | MWPR (CACIB) Zielona Góra 2016...

Aktualności » ARCHIWUM 2012-2023 » ARCHIWUM 2016 » 10.02.2016 | MWPR (CACIB) Zielona Góra 2016...

 

PL: ZMIANA SĘDZIEGO !


Otrzymaliśmy informację, że z przyczyn losowych sędzia PETR ŘEHÁNEK nie będzie mógł przyjechać na naszą wystawę, w związku z powyższym bernardyny będzie oceniać sędzia JAROSŁAW GRUNT, a pozostałe rasy będzie oceniać sędzia MARIOLA SEMIK.
EN: CHANGE OF JUDGE !


We received information that for random reasons the judge PETR ŘEHÁNEK will not be able to come to our dog show. Therefore St. Bernards will be judged by JAROSŁAW GRUNT. The remaining breeds will be judged by MARIOLA SEMIK.