Opłaty


Opłaty dla członków oddziału, obowiązujące od 01.01.2023 roku:

 • Składka członkowska (opłata roczna) - 100,-
 • Wpisowe (opłata jednorazowa) - 50,-
 • Rejestracja psa - 30,-
 • Opłata korespondencyjna za wysłanie dokumentów - 15,-

 • Rodowód krajowy - 100,-
 • Rodowód krajowy (EKSPRESOWY) - 400,-
 • Rodowód krajowy (przekwalifikowanie) - 50,-
 • Rodowód krajowy (zmiana właściciela) - 50,-
 • Duplikat rodowodu krajowego - 70,-
 • Wymiana rodowodu krajowego na eksportowy - 100,-
 • Wymiana rodowodu krajowego-nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu) - 50,-
 • Nowy wydruk rodowodu krajowego - 50,-

 

 • Rodowód eksportowy - 200,-
 • Rodowód eksportowy (EKSPRESOWY) - 400,-
 • Rodowód eksportowy (przekwalifikowanie) - 100,-
 • Rodowód eksportowy (zmiana właściciela) - 100,-
 • Duplikat rodowodu eksportowego - 100,-
 • Nowy wydruk rodowodu eksportowego - 100,-
 • Wymiana rodowodu eksportowego-nowy chip (uszkodzenie/utrata chipu) - 100,-
 • Wymiana rodowodu eksportowego na krajowy - 50,-
 • Rejestracja rodowodu eksportowego ZKwP (nasz pies wyjechał i wraca) - 50,-

 

 • Nostryfikacja rodowodu - 100,-
 • Nostryfikacja rodowodu (EKSPRESOWA) - 200,-
 • Wyrejestrowanie psa z PKR i potwierdzenie nowego właściciela (wydanie certyfikatu właściciela) - 50,-
 • Przekwalfikowanie w nostryfikacji (zmiana odmiany rasy) - 30,-
 • Ponowna rejestracja w PKR (ponowna nostryfikacja) - 50,-
 • Potwierdzenie numeru PKR na oryginalnym rodowodzie (dotyczy rodowodu elektronicznego z UKU) - 20,-

 • Rejestracja przydomka (Zarząd Główny + FCI) - 180,-
 • Rejestracja przydomka w FCI (stare przydomki zarejestrowane w ZKwP) - 100,-
 • Rejestracja przydomka FCI w ZKwP (gdy zagraniczny hodowca przeprowadza się do Polski) - 180,-
 • Certyfikat przydomka (wersja drukowana) - 100,-
 • Wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP - 180,-
 • Duplikat przydomka - 100,-
 • Przydomek (dopisanie współwłaściciela) - 180,-
 • Przydomek (wykreślenie współwłaściciela) - 180,-
 • Przydomek (przekazanie) - 180,-
 • Przydomek (zmiany w obrębie własności) - 180,-
 • Przydomek aktualizacja danych (np. zmiana nazwiska, adresu, oddziału, rasa) - 30,-
 • Anulowanie nazwy przydomka hodowlanego - 180,-

 • Karta krycia - 40,-
 • Karta miotu - 40,-
 • Metryka - 40,-
 • Przegląd miotu - 15,- (za szczenię) - dodatkowo hodowca pokrywa koszt dojazdu Komisji na przegląd miotu według stawki 1,15 zł za 1 kilometr, liczony od miejsca zamieszkania Kierownika Sekcji do hodowli i z powrotem (opłata będzie pobierana w biurze razem z płatnością za metryki).

 • Przegląd kwalifikacyjny do hodowli - 900,- 
 • Przegląd kwalifikacyjny do hodowli (rasy polskie) - 450,-

 • Dyplom GKSP - 35,-
 • Książeczka pracy psa pasterskiego - 25,-
 • Książeczka startowa - pracy Agility - 25,-
 • Książeczka startowa psa - 25,-

 • Certyfikat ED/HD - 60 PLN / 30 EUR
 • Dyplom Grand Champion Polski - 100 PLN / 50 EUR