Opłaty


Opłaty dla członków oddziału, obowiązujące od 04.07.2019 roku:

 • Składka członkowska (opłata roczna) - 70,-
 • Wpisowe (opłata jednorazowa) - 50,-
 • Rejestracja psa - 30,-
 • Opłata korespondencyjna za wysłanie dokumentów - 10,-

 • Rodowód krajowy - 60,-
 • Rodowód krajowy (EKSPRESOWY) - 300,-
 • Duplikat rodowodu krajowego - 30,-
 • Wymiana rodowodu krajowego na eksportowy ze zmianą właściciela lub bez zmiany - 60,-
 • Nowy wydruk rodowodu krajowego z powodu np. korekty danych, przekwalifikowania, nowego chipu (uszkodzenie/utrata) - 30,-

 

 • Rodowód eksportowy - 120,-
 • Rodowód eksportowy (EKSPRESOWY) - 300,-
 • Duplikat rodowodu eksportowego - 60,-
 • Nowy wydruk rodowodu eksportowego z powodu np. korekty danych, przekwalifikowania, nowego chipu (uszkodzenie/utrata) - 60,-
 • Wymiana rodowodu eksportowego na krajowy ze zmianą właściciela z potwierdzeniem rejestracji - 30,-

 

 • Nostryfikacja rodowodu - 60,-
 • Nostryfikacja rodowodu (EKSPRESOWA) - 150,-
 • Wyrejestrowanie psa z PKR i potwierdzenie nowego właściciela - 30,-

 

 • Wpis do Księgi Wstępnej - 60,-
 • Duplikat Księgi Wstępnej - 30,-
 • Nowy wydruk Księgi Wstępnej z powodu np. korekty danych, przekwalifikowania - 30,-
 • Księga Wstępna eksportowa - 120,-
 • Duplikat Księgi Wstępnej eksportowej - 60,-
 • Nowy Księgi Wstępnej eksportowej z powodu np. korekty danych, przekwalifikowania - 60,-
 • Księga Wstępna (EKSPRESOWA) - 300,-

 • Rejestracja przydomka w FCI - 60,-
 • Rejestracja przydomka (Zarząd Główny + FCI) - 120,-
 • Rejestracja przydomka FCI w ZKwP (gdy zagraniczny hodowca przeprowadza się do Polski) - 120,-
 • Wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP (gdy hodowca przeprowadza się na stałe za granicę i tam będzie rejestrował przydomek) - 120,-
 • Duplikat przydomka (potwierdzenie własności nazwy hodowli) - 60,-
 • Zmiany w obrębie własności przydomka - 120,-
 • Anulowanie nazwy przydomka hodowlanego - 120,-

 • Karta krycia - 30,-
 • Karta miotu - 30,-
 • Metryka - 30,-
 • Przegląd miotu - 10,- (za szczenię)  - dodatkowo hodowca pokrywa koszt dojazdu Komisji na przegląd miotu według stawki 0,8358 zł za 1 kilometr liczony od miejsca zamieszkania Kierownika Sekcji do hodowli i z powrotem (opłata będzie pobierana w biurze razem z płatnością za metryki).